Aktiviteter

Aktiviteter

2019

Generalforsamling.

Torsdag den 7. februar, klokken 19.30

Gjern Fiskeriforenings ordinære generalforsamling.

Afholdes i Gjern Kultur og idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagorden er som følger:

1. Valg af dirigent og stemmetæller (e)
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fastsættelse af medlemstal
7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9.Valg af 2 lodsejerrepræsentanter
10. Eventuelt

Derefter er der kaffe.

Alle medlemmer er velkommen.

Arbejdsdag.

Søndag den 7. april, klokken 8.00 til ca. 12.00

Gjern å skal ses efter for væltede træer, affald og lign. Gjern Natur og Gjern Fiskeriforening har i fællesskab lavet en arbejdsdag, hvor ikke kun åen bliver set efter, men også stier, veje med mere. Vi mødes klokken 8.00 ved sportspladsen, sportsvej i Gjern. Klokken 9.30 er der rundstykker og kaffe på adressen Herredsvej 2 i Gjern. Ved middagstid samles vi igen på Herredsvej, hvor Gjern Borgerforening er vært for en pølse.

Medbring gerne redskaber og waders.

Deltag i denne dag, det plejer at være hyggeligt, og så er arbejdet til gavn for alle i hele sæsonen.

Fiskekonkurrence.

Lørdag den 11. maj, klokken 8.00 til 12.00.

Konkurrencen bliver afholdt i Harlev put & take sø, Højbyvej 9, 8462 Harlev. Der vil være gode præmier til de dygtige, ligesom der også vil blive udtrukket en god præmie på deltagerbeviset. Det koster kun 50 kr. for foreningens medlemmer at deltage i konkurrencen. Hvis du ikke er medlem, skal du ud over købe et fiskekort til søen. Der er tilmelding ved søen en ½ time før start. Foreningen vil sælge øl og vand til billige priser. Konkurrence reglement kan ses her.

Klub mesterskab.

Lørdag den 31. august, klokken 12.00 til 19.00.

Nu har du chancen for at blive klub mester og dermed har du så håneretten et helt år! vi vil kåre årets klub mester som udover titlen også vinder fede præmier! Klub mesterskabet er kun for medlemmer af Gjern Fiskeriforening, til gengæld kan nye medlemmer optages uden indmeldelsesgebyr ved fremmøde på dagen. Mesterskabet bliver afholdt i lilleåen, nærmere bestemt Langå Sportsfiskerforenings fiskevand ved Langå. Adressen er: Skovkrogen, 8870 Langå. Indskrivning skal foregå på overstående adresse i tidsrummet 14.30 til 15.00. Forening vil sørge for at der er en varm grill klokken 17.00, så husk at medbringe mad!

Det koster 50 kr. at deltage!