Fiskestop i Gjern å

Fiskestop i Gjern å

Med øjeblikkeligt virkning indfører vi fiskestop i Gjern å.

De seneste dages hedebølge har medført at vandtemperaturen i Gjern å nu er på 19 gr. Undersøgelser viser at overlevelsen af genudsatte fisk falder markant ved temperaturer over 18 gr. Vi har lige nu en stor bestand af bækørreder som ikke overholder mindstemål og derfor vil genudsættelser være uundgåelige, så dette tiltag er for at beskytte bestanden. Vi vil så snart det er muligt at fiske igen, give besked herom på vores hjemmeside. Hilsen bestyrelsen

Nyheder