Gjern Fiskeriforening

Arbejdsdag 2018

Arbejdsdag 2018

På søndag den 15 april, afholder Gjern Fiskeriforening i samarbejde med Gjern Natur og Gjern Borgerforening, vores årlige arbejdsdag/oprydningsdag. Gjern å skal ses efter for væltede træer, affald og lign. Gjern Natur og Gjern Fiskeriforening har i fællesskab lavet en…

Bord og bænkesæt i Ellerup

Bord og bænkesæt i Ellerup

Gjern Fiskeriforening har i dag opsat et bord og bænkesæt i Ellerup. Det har længe været et stort ønske at have et bord og bænkesæt i Ellerup, det er nu blevet opfyldt. Silkeborg Kommune har sponseret sættet, som er lavet…

Fredning af havørred

Efter flere års tilbagegang i bestanden af havørreder i Gudenåen, er det blevet besluttet af foreningerne nedstrøms Silkeborg, at frede havørreden for hjemtagelse. Det betyder også at vi Gjern Fiskeriforening følger trop og støtter op om fredningen. Forbuddet gælder indtil…

Generalforsamling 2018

Hermed en indkaldelse til Gjern Fiskeriforenings ordinære generalforsamling Torsdag den 1. februar, klokken 19.30 Afholdes i Gjern Kultur og idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. Dagorden er som følger: 1. Valg af dirigent og stemmetæller (e) 2. Formandens beretning 3. Regnskabet…