Tange sø/Gudenå

Tange sø/Gudenå

Formændene for en række lystfiskerforeninger langs Gudenåen har afholdt et par møder, hvori problematikken Tange sø blev diskuteret. Gjern Fiskeriforening er i den sag, blevet hørt hvad deres holdning er. Tange sø er en størrelse der kan få mange op ad stolen, der ligger mange forskellige holdninger og interesser. Dette kunne også afspejles i bestyrelsen og sikkert også iblandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen for Gjern Fiskeriforening blev enig om følgende anbefaling:

”Det er Gjern Fiskeriforenings politik at en løsning omkring Tange sø bør sikre bevarelse af søen. Det skal
ses i lyset af de rekreative forhold omkring søen, som indbefatter sejlads, fiskeri, jagt på tilstødende arealer
m.m. Dertil er søen rasteplads for flere trækkende arter af vandfugle.
For at sikre udtræk af smolt, er det foreningens politik at en bevarelse skal ske ved etablering af et langt
omløbsstryg, idet passage gennem søen vil blive forhindret af tilstedeværelsen af forskellige prædatorer.
Det er derfor vigtigt, at det ved etablering af omløbet, sikres at smolt vil passere gennem omløbet og ikke
gennem søen.”

Nyheder